โลกอีกใบ x หรือฉันคิดไปเอง

Jul 20, 2020 · by ladiimeaww

เป็นการเอาเพลงทั้งสองเพลงมารวมกันเป็นเพลงเดียว คือ เพลงโลกอีกใบและเพลงหรือฉันคิดไปเอง ของส้มมารี เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ที่ไม่แน่ใจในความรักและการที่หวังว่าจะเจอความรักในโลกอีกใบค่ะ

Scroll to Top