ให้ฉันเป็นวันที่ดีของเธอ

Jul 11, 2022 · by นักร้องคนที่ 1 (SNOOPO) , นักร้องคนที่ 2 (4guss) , ชื่อวง Plantpot

….ให้ฉันเป็นวันที่ดีของเธอ…. ’
ตัวแทนของคนที่คอยอยู่ข้างๆเสมอ ที่มีแต่ความหวังดีมอบให้เธอเสมอไม่ว่าเมื่อไหร่ จะคอยอยู่ปลอบใจในเวลาที่เธอคิดว่าตัวเองไม่มีใคร แต่อย่างน้อยหากเธอได้ลองหันกลับมาก็จะพบว่ายังมีฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นวันดีๆ ของเธออีกหนึ่งคน
.. ด้วยความรักและความปรารถนาดีที่หวังให้ทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้มีความสุขก็พอ..

Scroll to Top