ให้ฉันได้เป็นของขวัญให้เธอปีนี้ (HBD to you) – Clust.

Aug 8, 2022 · by Clust.

แต่งเป็นของขวัญวันเกิดให้แฟนครับ
ผมทำดนตรีเองทั้งหมดรวมไปถึงเนื้อร้องทำนอง
และมิกส์มาสเตอร์

Scroll to Top