ให้บอกตัวเอง

Oct 23, 2019 · by X²L

แรงบันดาลใจที่แต่งเพลงนี้คือการต่อว่าเพื่อนคนหนึ่งที่เอาแต่บอกว่าตัวเองไม่มีอะไรจึงไม่สู้ โดยผ่านการใช้ดนตรีแบบ Hip-Hop Rock และ Rap

Scroll to Top