ไกไกล

Oct 15, 2022 · by R-chye

เพลงนี้คิดขึ้นโดยไอเดียที่ว่าอยากให้ความหมายเพลงสามารถแปลได้หลายความหมาย
อาจจะเป็นการไกลกันและอยากดูแลหรือไปจนกระทั่งฉันได้จากโลกนี้ไปแต่ความห่วงใยก็ไม่เคยลืม

Scroll to Top