ได้อยู่

Dec 27, 2020 · by Devil May Cry

Title : ได้อยู่
Artist : Devil May Cry
Lyrics : Pantakit Limthianlee
Melody : Pantakit Limthianlee
Arranging : Pantakit Limthianlee
Mix & Mastering : Pantakit Limthianlee

Instagram : mightyrecordth
Facebook Page : Mighty Record

Cast

นางสาวณัฐธยาน์ รงคะไชยพงศ์
Nattaya Rongkhachaiyapong

นายกิติภูมิ สกุลปิยวงศ์
Kitipoom Sakulpiyawong

Costume
พรทิพย์ กิจดำรงชัย
Porntip Kitdamrongchai

Director of Photography
ภราดร จามจุรีรักษ์
Paradorn Jamjureerak

Director
พันธกิจ หลิมเทียนลี้
Pantakit Limthianlee

.

ขอบคุณที่โทรมา ถามด้วยความห่วงใย
เธอรู้มั้ย ฉันรอสายนี้มานาน
ตั้งแต่จากกันมา ฉันยังไม่มีใคร
เธอรู้มั้ยไม่เคยใครเหมือนเธอ

ไม่รู้ จะตอบคำถามของเธอยังไง
ว่าอยู่คนเดียวได้อยู่มั้ย ?”
ได้อยู่ก็ได้ไม่เป็นไรก็ยัง

ได้อยู่ คือได้เสียใจอยู่
เธอคงพอรู้ว่าฉันได้อยู่
คนเดียวโดยไม่มีเธอ
ปากบอกว่าได้อยู่
แต่หัวใจมันไม่ไหวแล้วเธอ
กลับมาเหมือนเดิมได้อยู่มั้ย
อ้อมกอดเธอนั้นฉันยังจำมันได้อยู่เลย

ไม่รู้ เธอกลับมาเหมือนเดิมได้อยู่มั้ย
ถ้าหากไม่ได้ไม่เป็นไร
ไม่ว่าเธอนั้นเลือกยังไงก็ยัง

ได้อยู่ คือได้เสียใจอยู่
เธอคงพอรู้ว่าฉันได้อยู่ คนเดียวโดยไม่มีเธอ
ปากบอกว่าได้อยู่ แต่หัวใจมันไม่ไหวแล้วเธอ
กลับมาเหมือนเดิมได้อยู่มั้ย อ้อมกอดเธอนั้นฉันยังจำ

( อยู่ในทุกช่วงเวลา )
ได้อยู่ คือได้เสียใจอยู่
( ปรากฎเป็นภาพลวงตา)
เธอคงพอรู้ว่าฉันได้อยู่
( จดจำทุกเรื่องที่แล้วมา )
คนเดียวโดยไม่มีเธอ
( นึกแล้วน้ำตามันยังไหล )
ปากบอกว่าได้อยู่
แต่หัวใจมันไม่ไหวแล้วเธอ
กลับมาเหมือนเดิมได้อยู่มั้ย
ไม่อยากร้องให้โดยไม่มีใครปลอบเลย

Scroll to Top