ไปแล้วนะ…

Oct 9, 2023 · by Paul Gunt

จริงๆแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งใดที่ผ่านมาก็ยังคงดีเสมอ
ถึงแม้เรา 2 คนจะพากันเดินมาจนถึงวันนึงที่ต้องหยุดความสัมพันธ์แบบคนรักลง
แต่อย่างน้อยเราก็ยังได้บอกลากัน ได้กอดกัน แล้วยังได้บอกกันว่า ไปแล้วนะ…

Scroll to Top