ไม่ทัน

Jun 25, 2020 · by 4VERSE

Single 2 ของพวกเรา
เป็นเพลงที่พูดถึงการพรากจากลากับคนที่เรารักแบบไม่ทันได้ตั้งตัว จนคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝัน และไม่เคยเกิดขึ้นจริง

Scroll to Top