ไม่มีอะไรเปลี่ยน

Feb 4, 2023 · by TEWTEW

เราที่ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้ถ้าเขาจะไปก็ไป…..
แต่เราก็ยังรักอยู่ตลอดเวลาที่นึกถึง

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from