ไม่รักอีกแล้ว

Dec 13, 2020 · by The Boom

ปริมาณความรักของคนสองคน ไม่มีมาตราวัดที่สมบูรณ์
เมื่อก่อนอาจจะรักกัน แต่ตอนนี้เธอไม่รักกันอีกแล้ว

Scroll to Top