ไม่สบตา (Eye Contact)

Dec 14, 2019 · by natello

“ทำไม่เวลาเราเลิกกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดวะ” เพลงที่บอกเล่าถึงเหตุผลที่วันนี้ต้องหลบหน้า ไม่มองตาเหมือนเคย ถ้าอยากหาคำตอบอย่ามัวรอช้าอยู่ใยไปฟังกันเลย

Scroll to Top