ไม่อยาก

Jul 22, 2020 · by Mayongnaise

เพลงที่สื่อความหมายถึงคนที่รักจะทิ้งเราไปหาคนใหม่ แต่เรายังมีความรู้สึกดีๆให้ ไม่อยากให้เธอจากไป ไปอยู่กับเขาคนนั้น

Scroll to Top