ไม่เคยทัน

May 15, 2017 · by กันย์ ชัยอนันต์

เพลงนี้ผมได้แรงบรรดาลใจมาจากตัวของผมและเพื่อนของผม ในการที่คิดว่ามีเวลาในการทำสิ่งต่างๆมากพอ แต่จริงๆแล้วเป็นพวกผมเองที่พลาดในการที่ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้น

Scroll to Top