ไม่เอาแล้ว

Oct 25, 2021 · by KAJALONG

เพลงนี้เล่าเกี่ยวกับจู่ๆ เธอก็ไปโดยที่เราไม่เคยที่จะเข้าใจกันเลย เราก็ได้แต่มองเขาอยู่อย่างเดียว สุดท้ายก็ไม่ได้พูดคุยในเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน

Scroll to Top