ไม่ใช่แค่ฉันตั้งแต่ตอนไหน

Mar 18, 2019 · by ิBeatboyz Bangkok (บีทบอย บางกอก)

คำสัญญาในวันนั้น คงไม่ยืนยันว่าเค้าจะมีเราแค่เพียง “คนเดียว”
ถ้าในวันหนึ่งจับได้ว่า เค้ามีคนอื่น ส่งเพลงนี้ให้เค้าฟัง
แล้วถามว่า “ไม่ใช่แค่ฉันตั้งแต่ตอนไหน”

Scroll to Top