ไม่ได้อยากให้เก็บ(THROW AWAY)

Dec 17, 2020 · by BIOMES

“ไม่ได้อยากให้เก็บ” Single จาก BIOMES ที่เล่าถึงความรู้สึกเสียใจจนอยากให้เรื่องราวเหล่านั้นหายไปจากความทรงจำของตัวเองและคนคุยเก่า ให้เหมือนไม่เคยมีความรักเหล่านั้นเกิดขึ้น

Scroll to Top