ไอติม

Jan 7, 2021 · by SAUDADE

✾ ” ไอติม ”
สภาวะทางความรัก ที่ไม่กลัวความเจ็บปวด
สภาวะทางความรัก ที่ไม่กังวลต่อการจากลา
สภาวะทางความรัก ที่กลัวการไม่ได้รักมากกว่าผิดหวัง
สภาวะทางความรัก ที่เเม้ตัวตนผสมจิตใจจะละลายก็จำยอม

Scroll to Top