ไอศครีม

Feb 26, 2020 · by ปืน เนติ (Puen neati)

เธอหายไปเหมือนไอศครีมที่กำลังละลาย

Scroll to Top