ไ ม่ รู้ จ ะ ลื ม ไ ด้ ไ ห ม

Jan 29, 2020 · by W H I T E

วงAcoustic rock จากนครศรีธรรมราช
เนื้อหาและข้อความจากประสบการณ์ นำเสนอมุมมองบางอย่างที่บุคคลทั่วไปประสบพบเจอในท่วงทำนองที่จริงใจตรงไปตรงมา ขออนุญาตินำเสนอด้วยผลงานเพลงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Scroll to Top