B4T (Beforetomorrow)

Dec 17, 2016 · by X (เอ็กซ์)

พวกเรา วง B4T (Beforetomorrow)
แนวเพลง pop rock erectronic
-เพลงฝน เพลงนี้เกิดจากเรื่องจิงของมือคียบรอด ได้นำมาแต่งและเพื่อนๆในวงช่วยกันเรียบเรียง อธิบายถึง บรรยากาศ ความรัก เข้าด้วยกันทำให้คนฟังได้เห็นภาพตามไปด้วย ประกอบกับดนตรีที่คอยเป็นบรรยากาศเล่าเรื่อง แต่เพลงนี้ไม่ได้นำ ซาว erectronic เข้ามาใส่แต่เป้นเสีนงเปียโนแทน อยากให้เพลงฟังง่ายๆ เข้าถึงอารมณ์คนฟังได้เข้าใจง่าย แต่เราก็อยากได้คำแนะนำจากพี่ๆ เรื่องซาวerectronic เข้ามาผสมในเพลงช้า
*หวังว่าพี่ๆจะชอบนะครับ
-พวกเราเป็นวงดนตรีที่มีใจรักและมีฝัน
-เรามีเพลงที่แต่งเองอยากให้พี่ๆได้ฟังอีกนะครับ

Scroll to Top