Can you hear me ?

Dec 10, 2020 · by 2PUP!

“Can You Hear Me?” เพลงแรกของ 2PUP! เป็นเพลงตัวแทนความรู้สึกของคนๆหนึ่ง ที่ต้องการบอกกับคนรักว่าตั้งแต่ได้เจอเขา เราก็ไม่อยากไปไหนแล้วนะ โดยการนำเสนอผ่านเนื้อร้องที่ตรงไปตรงมา ดนตรีจังหวะกลางๆ ยืนพื้นบนความเป็น Britpop ผสมกับการใส่เสียง Ambient Synthesizer และ Reverb ในส่วนของกีตาร์ เพื่อสร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้กับเพลง

Scroll to Top