Crossroad

Feb 28, 2017 · by Nawa (นว)

มีหนึ่งบทตำนานบอกเล่ากล่าวขานให้ขบคิด
ก่อนอื่นจะบอกให้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องธุรกิจ
ขอผู้ที่สนใจสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา
หากว่าคุณอยากฟังจะพาคุณเดินย้อนเวลา…

Scroll to Top