Cruel Cloud

Jul 30, 2021 · by TELEMERCURY

เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังเหมือนกับวันที่อากาศสดใส่แต่อยู่ๆก็มีเมฆฝนเข้ามาทำให้ความรู้สึกเศร้าเข้ามาในใจ

Scroll to Top