Direct Messadge

Jul 10, 2019 · by justFLUFFY

เพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่เราและอีกฝ่ายรักและชอบในเพลงคล้ายๆกัน
พอเราได้เจอคนๆนั้นแล้ว เราจึงอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นานๆด้วย ด้วยการส่งเพลงให้เค้าฟังในทุกๆวัน

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from