Dream Story

Dec 16, 2020 · by RUSTY17

เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเเต่งขึ้นมา เกี่ยวกับเรื่องราวที่ดีในความฝันที่ได้ใช้เวลากับคนที่เราชอบในนั้น เเม้ว่าในความจริงจะไม่มีเธอก็ตามครับ

Scroll to Top