HEY.!

Aug 24, 2019 · by 11PERSONs

บางทีคำว่ารักคำเดียวมันก็ไม่พอ สำหรับใครบ้างคนหรอกนะ
จะรั้งตัวเขาไว้ให้ตายยังไง สุดท้ายก็ได้แค่ตัว

ลองคิดดู ถ้าเราปล่อยเขาไปตามทางของเขา มันอาจจะดีก็ได้หนิ
ไม่แน่ เราอาจจะเจอคนที่ดีและเหมาะกับเรา ในสักวันก็ได้น่ะ

# Hey เธอจะไป ก็พูดมาเลย ว่าไม่รัก
แค่เจ็บนิดเดียวคงไม่ตาย ในตอนสุดท้ายฉันคงลืม
Hey เธอจะไปก็ไป ให้ไกลไปให้พัน
ไม่ต้องหันมองคนหนึ่งคน ที่ไม่มีค่าพออีกแล้วแล้ว.

#ยิ้มเข้าไว้ 🙂

Scroll to Top