I’M SORRY

Feb 18, 2020 · by TARO

สื่อถึงการสูญเสียคนที่เรารัก และเขารักเรา
แต่เรากับมองไม่เห็นค่า ทำให้เขาต้องเสียใจอยู่บ่อยครั้งกับคำพูดและการกระทำที่เคยให้กัน
จนวันที่เสียเธอไปพึ่งมารู้สึก

Scroll to Top