Ju(lies)

Oct 4, 2020 · by Jone’s

เป็นเพลงที่ทำกับเพื่อนในวงตอนโควิดครับ เนื้อหาเกี่ยวกับเวลาเราเลิกกับใคร แล้วตื่นมาอีกวันอยากให้ทั้งหมดเป็นความฝัน เนื้อหากับชื่อเพลงมาจากคนในวงที่เลิกกับแฟนในเดือน july เลยดัดแปลงเป็น ju(lies) ครับ

Scroll to Top