Kiss

Mar 12, 2023 · by GuyDays

เป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวของคู่รักในจังหวะแห่งความโรแมนติก

GuyDays หรือ กาย พีรวิชญ์ รัศมีทวีสุข ปัจจุบันอายุ 21 ปี
ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from