Moonlight

Jul 4, 2022 · by WONDERWANDER

เพลงนี้ถูกคิดมาด้วยความรู้สึกถึงการวิ่งตาม การวิ่งตามบางสิ่งที่แสนจะเหนื่อย และไม่สามารถครอบครองบางสิ่งนั้นได้ ผ่านดนตรีที่สามารถเข้าใจง่าย “การได้มองเห็นสิ่งบางสิ่งที่มีค่าสำหรับเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอ แม้ไม่สามารถครอบครองสิ่งนั้นได้ก็ตามแต่”
ส่วนของตัวdemoเพลงก่อนจะมาเป็นเพลงนี้
มันถูกคิดอยู่ในห้องที่มืดๆห้องถึง ที่ถูกแสงจากไฟจากตึกข้างๆสาดพาดเข้ามาแสดงสิ่งที่อยู่ในห้อง ให้พอได้เห็นตัวตนของสิ่งของได้บ้าง บรรยากาศกับช่วงเวลาที่เหนื่อยทำให้ได้เพลงนี้ขึ้นมา ขอบคุณที่ได้ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ครับ
ขอบคุณที่เข้ามารับฟังครับ

Produced by Wonder wander
Words and Music : อัมรินทร์ ดาสิทธิ์,สิทธิกร ,สุรินธรรม , ธีรชน ชนกล้าหาญ
Lyrics Director : อัมรินทร์ ดาสิทธิ์
Recorded at Soul searching studio LP
Engineered & Recorded by ธีรชน ชนกล้าหาญ , สิทธิกร สุรินธรรม
Sound Design : อัมรินทร์ ดาสิทธิ์ , ธีรชน ชนกล้าหาญ
Synthesizer : อัมรินทร์ ดาสิทธิ์, ธีรชน ชนกล้าหาญ
Digital Editing : ธีรชน ชนกล้าหาญ
Vocal : อัมรินทร์ ดาสิทธิ์
Backing Vocal : ธีรชน ชนกล้าหาญ
Electric and Acoustic guitar : ธีรชน ชนกล้าหาญ , อัมรินทร์ ดาสิทธิ์
Bass : สิทธิกร สุรินธรรม
Beat arranger : ธีรชน ชนกล้าหาญ , อัมรินทร์ ดาสิทธิ์
Mixed and Mastered by ธีรชน ชนกล้าหาญ At Soul searching studio lumphun TH

Scroll to Top