Repeat (ลืมเธออีกคน)

Jun 19, 2017 · by Kahata

” ที่ยังเจ็บ เพราะหัวใจไม่เคยจำ
ยังคงปล่อยให้โดนเหยียบอยู่ซ้ำๆ ”

Repeat (ลืมเธออีกคน)
Kahata

ติดตามผลงานได้ที่
http://www.fb.com/te.kahata
Instagram @Kahattha

เพลง Repeat (ลืมเธออีกคน)
คำร้อง: คหัฏฐา แก้วป้องปก
ทำนอง: คหัฏฐา แก้วป้องปก
เรียบเรียง: ธีรวัฒน์ แสงขันตี

อ่อนแอเหลือเกิน เพียงแค่เขาเดินจากไป
อ่อนแอเหลือเกิน เพียงเพราะรักมันทำร้าย
เพราะใจมันรักเขาหมดใจ อยากจะลืมลืมเขาทำอย่างไร

แต่เธอเข้ามา วันที่เขาเดินจากไป
มาทำให้ลืม ให้เขาหายไปจากใจ
เปลี่ยนให้ใจมารักเธอหมดใจ รอยบาดแผลจากเขาลบเลือนไป

* ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว สุดท้ายเธอก็ไป เธอทิ้งกันไป

** เร็วไปที่เธอทำอย่างนี้ เพราะว่าใจของฉันพึ่งหายดี
มันเร็วไปเพราะเธอพึ่งบอกรัก เธอหวังดี
ลืมเขา วันนี้ ยังต้องลืมเธออีกคน

ก็ใจหนอใจ โดนมาแล้วยังไม่จำ
ก็ใจหนอใจ ยังให้เขามาเหยียบซ้ำ
ปล่อยให้ใจที่ช้ำโดนกระทำ อ่อนแอเกินจะรักใครอีกครั้ง
*,** **
เพราะเธอพึ่งบอกรัก เธอหวังดีลืมเขา วันนี้ ยังต้องลืมเธออีกคน

Mixed: ธีรวัฒน์ แสงขันตี
Mastering: ธีรวัฒน์ แสงขันตี at Ton Studio

Scroll to Top