#SAVEME

May 22, 2021 · by Chorlada (ช่อลดา)

#SAVEME คือ single แรกจากพวกเรา Chorlada (ช่อลดา) เป็นเพลงที่สื่อความหมายของความไม่ชัดเจนในความรักที่ถ่ายทอดออกมาในดนตรีสไตล์ Soul Pop ที่มีความเป็นSoul แบบ vintage แต่ถูกแต่งตัวใหม่ด้วยดนตรีในยุคปัจจุบัน ผ่านเสียงร้องของ บุ๋ม นักร้องนำ ที่เคยผ่านเวที The Voice 2018 ที่เสียงร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังได้ พีจิ๊บ วิชชุเดช นักดนตรีมากฝีมือและอยู่เบื้องหลังศิลปินหลายคน มาทำหน้าที่เป็น Producerให้ในเพลงนี้

ฝากติดตามผลงานของพวกเราดัวยนะ

Scroll to Top