Second Chance

Jan 21, 2024 · by Carl T

เมื่อความรู้สึกที่เอ่อล้นไม่ได้หายไปพร้อมกับความสัมพันธ์ที่จบลง ความรู้สึกเสียดายและอยากทำให้ดีกว่าที่เคยผ่านมา พร้อมกับคำถามว่าถ้ารักเขาให้มากกว่านี้ความรักครั้งนี้จะไม่ต้องจบลงหรือเปล่าก็กลายเป็นสิ่งที่วนอยู่ในหัวโดยไม่รู้ตัว Second Chance จึงเป็นเพลงที่เป็นเหมือนตัวแทนความรู้สึกของคนที่ยังลืมคนรักที่ผ่านไปแล้วไม่ได้และอยากได้โอกาสที่สองที่จะรักเขาคนนั้นให้ได้ดีกว่าเดิมและไม่ให้ความรักครั้งนี้นั้นจบลง

Scroll to Top