Threeday Over – จินตนาการ

Jan 4, 2017 · by Threeday Over

Threeday Over – จินตนาการ
Genes : alternative pop

พวกเราฝากผลงานเพลงของเราด้วยครับ
เปลี่ยน ดนตรีมห้กลับสู่กลิ่นอายเก่า
สร้างความฝันใหม่ในกลิ่นดนตรีแบบ ยุค 2000
ฝากติดตามด้วยครับ

Scroll to Top