Time

Oct 8, 2018 · by Kessurang

เพลงที่แนบมา เป็นเพลงที่แต่งเอง + เล่นเปียโนเอง มีชื่อเพลงว่า “Time” กับ “Way” โดยจะใช้ทำนองเพลงเดียวกัน

ส่วนเนื้อเพลง ของ 2 เพลงนั้น Time จะสื่อถึง ความรู้สึกของคนที่จะยอมปล่อยคนรักให้ไปทำตามความฝัน

Way นั้น จะสื่อถึง ความรู้สึกของคนที่อยากจะไป บอกกับคนรักตัวเอง

Time : https://www.youtube.com/watch?v=DMc6BOsYxkQ

Way : https://www.youtube.com/watch?v=OZPaT00v_hg

Scroll to Top