You Better (keep your lie)

Apr 4, 2022 · by Sugus

เพลงคีย์ง่ายๆอย่าง c major ที่เล่าเรื่องราวถึงการลุกขึ้นสู้กับคำโกหกหลอกลวงของคนอื่น เป็นตัวเองในเเบบที่ดีขึ้นได้โดยปราศจากความไม่มั่นใจจากคำพูดของคนอื่น คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขในความคิดความสร้างสรรค์ของตัวเองที่ไม่ได้แปดเปื้อนไปด้วยคำพูดเชิงลบของใคร

Scroll to Top