กระท่อม

Jun 28, 2023 · by Frontman Performance

เพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาได้แรงบันดาลใจมาจากอีกมุมของวัยรุ่นที่ใช้ใบกระท่อมในการดำรงชีวิตเพื่อเสพสรร เสพสุข แต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการเป็นเพียงผู้ผิดพลาดที่เลือกใช้มัน

Leave a Reply

Scroll to Top