จบแบบนี่ดีแล้ว (The Ending)

Apr 23, 2023 · by Yellow Coat

เรื่องราวเกี่ยวกับความฝันและความรักที่ต้องจบลงไป
แม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ได้แต่เพียงคิดเอาไว้ว่า
“จบแบบนี้ดีแล้ว”

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from