จะดูแลเธอไปจนกว่ารุ้งจะเป็นสีเทา

Jun 17, 2023 · by Si Tang

เป็นเพลงรักที่เกี่ยวกับ การที่คนๆนึงอยากดูแลใครสักคนให้นานเท่าที่จะทำได้ นานจนกว่ารุ้งจะเปลี่ยนเป็นสีเทา เพราะมันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้น และไม่ว่าจะเจอเรื่องราวออะไรที่ไม่ดีหรือมีอุปสรรคอะไรก็จะไม่ไปไหน จะอยู่ข้างๆเสมอ

Leave a Reply

Scroll to Top