ทำนองดอกไม้

Jun 12, 2023 · by PEERAWEED

เพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากบทกวีของ คาริล ยิบราน เกี่ยวกับคุณสมบัติของดอกไม้ที่แปรเปลี่ยนแร่ธาตุรอบตัวให้เป็นดอกใบที่สวยงาม

Leave a Reply

Scroll to Top