อกหักแบบอัสนี

Jun 12, 2023 · by PEERAWEED

แม้ช่วงที่ผ่านมากระแสแนวเพลงเก่าๆ จะกลับมาเป็นที่นิยมมากขึ้น ทั้งเพื่อชีวิต ,โฟล์คซอง ,ซิตี้ป็อป ฯลฯ แต่แนวจิ๋กโก๋อกหักแบบอัสนี-วสันต์ ยังไม่ค่อยปรากฏนัก ความคิดถึงเพลงป็อปร็อคแบบไทยๆ ในยุค80s จึงเป็นที่มาของเพลงนี้

Leave a Reply

Scroll to Top