เธอจะรอ

Mar 20, 2023 · by The empty bedroom

“การรอคำตอบบางคำตอบ มันอาจจะไม่สำคัญสำหรับใครบางคน ในการที่เขารอใครสักคน”

Leave a Reply

Scroll to Top