เหนื่อย

May 31, 2023 · by benzeo by PB Studio

Artist : Polaroid ,Benzeo
Lylics : Polaroid
Music : Benzeo

คุณเคยเหนื่อยกับความรักที่ไม่ชัดเจนมั้ย ต่อให้พยายามเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเห็น มันคงไม่มีความหมายอะไรที่จะให้เราอยู่ต่อ เพราะเรา “เหนื่อย”

Leave a Reply

Scroll to Top