เฮียทีริส(Hiaterys)

Apr 26, 2023 · by สตางค์(Comma)

เป็นเพลงที่กล่าวถึงความรักที่แอบชอบเค้าอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่ความรู้สึกไม่เคยส่งไปถึง

Leave a Reply

Scroll to Top