แด่เธอที่แสนดี (Be with You)

Jul 3, 2023 · by seewhyend

เพลงนี้มีแรงบันดาลใจมาจากคำพูดที่ว่า “เหนื่อยไหม วันนี้เป็นไงบ้าง” เพราะผมรู้สึกว่า ความห่วงใยที่สื่อออกมาผ่านคำพูดอันแสนธรรมดานี้ มีค่ามากกว่าคำบอกรักใด ๆ

จึงขอแบ่งปันให้กับทุกความสัมพันธ์ที่งดงาม

// seewhyend มาจาก CYN ที่ย่อมาจาก Chayanut /

Leave a Reply

Scroll to Top