Raven

Apr 8, 2023 · by Below The Zero

Raven เป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นมาจากวัยเด็กของมือกีต้าร์ที่ในวัยเด็กนั้นตนถูกทำร้ายเพราะตัวเองนั้นมีความชอบที่แตกต่างไปจากคนอื่น ทำให้ถูก Bully หนักจนถึงขั้นโดนลอบทำร้าย และถูกบังคับให้ต้องคิดต้องเป็นเหมือนคนอื่น การเขียนเพลงนี้เพื่อระบายเอาความรู้สึกตรงนี้ออกมาเพราะตัวผู้เขียนนั้นไม่เคยบอกใครแม้กระทั่งกับพ่อแม่ตัวเอง

Leave a Reply

Scroll to Top