Summer

Jul 2, 2023 · by Jayinthedarkk

มันเจ็บปวดมากๆนะเมื่อความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นในแบบที่เราคิด

Art Work: Tleparker
lyric: Jayinthedarkk
Produced: Jayinthedarkk
Mix & mastering: Tleparker, Jayinthedarkk

เธอทำให้ฉันยิ้ม เธอทำให้ฉันหัวเราะกว่าเคย เธอเคยทำให้ทั้งโลกเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ได้เจอ
เธอทำให้ฉันสำคัญ เธอทำให้ฉันเข้าใจ เธอเคยทำให้หัวใจของฉันมีแต่เธอรู้ไหม

ฉันรู้ดี ฉันเข้าใจทุกอย่าง ก็รู้ว่าฉันไม่ได้สำคัญ

เธอไม่ได้คิดอะไร แต่ฉันคิดไปไกลคนเดียว
บอกตัวเองว่าเราเป็นได้แค่พี่น้อง ไม่มีทางที่จะเป็นได้มากกว่านี้
เธอไม่ได้ชัดเจน หรือว่าเราไม่เก็ทเอง
ได้แค่บอกรักเธอ อยู่ข้างเดียวแบบนี้

อยากทำให้เธอยิ้ม อยากทำให้เธอสนใจ ก็เพราะฉันชอบเวลาที่เธอมองกันและยิ้มให้กันแบบนั้น
และฉันจะทำให้ดี ฉันจะทำให้เธอเรื่อยไป แม้ว่าตอนสุดท้ายของฉันจะมีแค่ฉันคนเดียวที่อยู่ตรงนี้

ฉันรู้ดี ฉันเข้าใจทุกอย่าง ก็รู้ว่าฉันไม่ได้สำคัญ

เธอไม่ได้คิดอะไร แต่ฉันคิดไปไกลคนเดียว
บอกตัวเองว่าเราเป็นได้แค่พี่น้อง ไม่มีทางที่จะเป็นได้มากกว่านี้
เธอไม่ได้ชัดเจน หรือว่าเราไม่เก็ทเอง
ได้แค่บอกรักเธอ อยู่ข้างเดียวแบบนี้

Leave a Reply

Scroll to Top